enova365 nowa wersja

Nowa wersja 2212.4.12 enova365 ERP

Szanowni Państwo, została opublikowana nowa wersja enova365 numer 2212.4.12. Jest to kolejna wersja z serii 2212, ze zmianami w przepisach, które zaczną obowiązywać od roku 2023. Najważniejsze zmiany wersji 2212.4.12: Kadry Płace: KZP, ZFM – dostosowano nazewnictwo dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych do obowiązujących przepisów. W tym celu zmieniono skrót PKZP na KZP w wielu miejscach w…

Czytaj więcej...
enova365 nowa wersja

Nowa wersja 2212.3.8 enova365 ERP

Szanowni Państwo, została opublikowana nowa wersja enova365 numer 2212.3.8. Jest to kolejna wersja z serii 2212, ze zmianami w przepisach, które zaczną obowiązywać od początku roku 2023. Najważniejsze zmiany wersji 2212.3.8:   Kadry Płace: PPK – na liście pracowników w czynnościach dodano nową operację seryjną Operacje PPK/Automatyczne wznowienie uczestnictwa. Operacja ta umożliwi seryjne wygenerowanie „Deklaracji…

Czytaj więcej...
enova365 nowa wersja

Nowa wersja 2212.2.6 enova365 ERP

Szanowni Państwo, została opublikowana nowa wersja enova365 numer 2212.2.6. Jest to kolejna wersja z serii 2212, ze zmianami w przepisach, które zaczną obowiązywać od początku roku 2023. Najważniejsze zmiany wersji 2212.2.6: W module Kadry Płace: PPK – W celu przypomnienia pracodawcy o obowiązku poinformowania pracowników o autozapisie do PPK zmodyfikowano nazwę definicji zadania „Powiadomienie o…

Czytaj więcej...