enova365 Kadry Płace i HR

Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy. Spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.

System kadrowo-płacowy enova365

ARKomp wspiera swoich Klientów przy wdrażaniu rozwiązania enova kadry i płace

W dzisiejszych czasach bez wątpienia warto zautomatyzować wszystkie możliwe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, w czym przydatne okazuje się oferowane przez nas oprogramowanie enova365. Kadry i płace – między innymi – za jego sprawą zawsze dostosowane do wciąż zmieniających się danych, a wprowadzanie w nich jakichkolwiek zmian zostanie odnotowane w historii utworzonego programu kadrowo-płacowego. Dzięki niemu zarządzanie zasobami ludzkimi stanie się jeszcze łatwiejsze niż dotychczas, bez względu na liczbę zatrudnionych w danym miejscu osób. Niezależnie więc od tego, czy kierują Państwo dużym, czy małym przedsiębiorstwem, na pewno zyskają na korzyściach, które niesie za sobą możliwość posiadania oprogramowania enova365. Wdrożenie i analiza potrzeb to natomiast proces, w którego przeprowadzeniu chętnie wspieramy swoich Klientów jako firma ARKomp.

Funkcje:

Kadry – zapis informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe.

Płace – poza standardowym rozliczaniem etatów i umów zleceń (umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne) pozwala także na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek  akonto wypłaty (opodatkowanych i nieopodatkowanych). Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu dowolnych składników wynagrodzenia.

Kalendarze – definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

Deklaracje – w tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeniowe ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA). Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ułatwia zarządzanie personelem, pozwala usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych. Umożliwia ewidencjonowanie kursów i szkoleń pracowniczych, planowanie i przeprowadzanie całego procesu rekrutacyjnego, od rejestracji kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

 

Automatyzacja działu dzięki oprogramowaniu enova kadry i płace

Z jakiego powodu to właśnie nam warto zaufać, chcąc, by wdrożenie enova365 przyniosło oczekiwane rezultaty? Współpraca z nami pozwala zawsze efektywnie rozpoznać potrzeby i oczekiwania Klientów względem wdrażanych w ich firmach rozwiązań. Skutkuje to skonfigurowaniem programu w taki sposób, by korzystanie z niego było proste, a zarazem skuteczne. Należy przy tym wspomnieć, że polecane przez nas oprogramowanie charakteryzuje się bardzo elastyczną budową modułową, w wyniku czego w przyszłości może zostać bez problemu rozszerzone o kolejne funkcjonalności.