1. Pomoc zdalna – aby połączyć się zdalnie z naszym konsultantem, należy wybrać przycisk obok, który uruchomi pobieranie programu pomocy zdalnej.
  2. Po zakończeniu pobierania należy otworzyć plik, następnie w kolejno otwierających się oknach zezwolić na instalację i wyrazić zgodę na rejestrowanie sesji zdalnej.
  3. Po zakończeniu instalacji pojawi się okno z nadanym indywidualnym numerem ID, który należy podać konsultantowi.
  4. Posiadając ten numer, konsultant dokona połączenia z Państwa pulpitem.