Kalisz, 25 maja 2018 roku

 

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych ARKomp Systemy Komputerowe Robert Dworczak

 

ARKomp Systemy Komputerowe Robert Dworczak (dalej: ARKomp Systemy Komputerowe lub ARKomp) przywiązuje dużą wagę do respektowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach arkomp.pl, arkomp.com.pl. Przetwarzamy dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisów internetowych, utrzymywanych przez ARKomp Systemy Komputerowe lub usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.

§ 1 Definicje

 1. Administrator – ARKomp, w odniesieniu do klientów, pracowników klientów, osób zapisanych na newsletter.
 2. Przetwarzający – ARKomp, w odniesieniu do danych przekazywanych w zgłoszeniach.
 3. Zgłoszenie – zarejestrowane przez Klienta lub Administratora zdarzenie związane z zakresem umowy lub zdarzenie dotyczące innych prac świadczonych przez Administratora, nieobjętych umową.
 4. Portal – oprogramowanie będące własnością Administratora, zainstalowane na jego serwerach, udostępnione Klientom poprzez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu przy użyciu udostępnionego loginu i hasła pod adresem www.serwis.arkomp.pl, umożliwiające dokonanie Zgłoszenia.
 5. Konto – instancja systemu skonfigurowana i udostępniona Użytkownikowi.
 6. Użytkownik – przedstawiciel/pracownik Klienta, któremu użyczony został dostęp do Portalu, przypisany do odpowiedniego Konta w systemie; osoba przeglądająca serwisy należące do ARKomp.
 7. Subskrybent – osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie newslettera.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz zgodnie z wdrożoną w ARKomp Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 2. Przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez osoby upoważnione przez Administratora.
 4. Serwisy należące do ARKomp zawierają odnośniki do innych stron www. ARKomp nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, należy zapoznać się z polityką prywatności ustaloną przez ich administratorów. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisów WWW należących do ARKomp.
 5. Korzystanie z serwisów ARKomp oznacza akceptację warunków.

§ 3 Odwiedzanie serwisów internetowych

 1. Administratorem danych jest ARKomp Systemy Komputerowe Robert Dworczak, ul. Ogrodowa 23a uż 3, 62-800 Kalisz, tel. 62 502 35 45, info@arkomp.pl.
 2. Przetwarzane dane to adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się w celu zapewnienia wygodnego korzystania z serwisów, monitorowania nadużyć, informowania o treściach i usługach ARKomp lub partnerów, prowadzenia statystyk, prowadzenia marketingu, pomiarów jakości i skuteczności, dopasowania treści do zainteresowań użytkowników.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 5. Prawnie uzasadnionym interesem jest podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy oraz zwiększanie atrakcyjności przestrzeni reklamowej dla odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Administrator nie identyfikuje użytkowników odwiedzających serwisy, nieposiadających konta w portalu.

§ 4 Posiadanie konta w portalu zgłoszeniowym

 1. Administratorem danych jest ARKomp Systemy Komputerowe Robert Dworczak, ul. Ogrodowa 23a uż 3, 62-800 Kalisz, tel. 62 502 35 45, info@arkomp.pl.
 2. Przetwarzane dane to imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa działalności/miejsce zatrudnienia.
 3. Gdy usługa dostępna przez portal będzie wymagała przetwarzania innych danych niż dane przetwarzane w związku z samym posiadaniem konta, zastosowanie do takiego przetwarzania będą miały informacje z Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych, zawartych z klientami.
 4. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika.
 5. Przetwarzanie danych odbywa się w celu zapewnienia wygodnego korzystania z serwisu, weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć, weryfikacji uprawnień do otrzymania określonych treści i usług, zabezpieczenia roszczeń.
 6. Podstawą przetwarzania danych jest RODO art. 6 ust. 1 pkt. b) niezbędność do wykonania umowy, pkt. c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego, pkt. f) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 7. Umową jest umowa świadczenia usług której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub pracodawca osoby, której dane dotyczą. Wypełnieniem obowiązku prawnego jest zachowanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego. Prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 8. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting.
 9. Dane osobowe podawane w portalu traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem Administratora.
 10. Administrator przechowuje dane do momentu rozwiązania umowy lub do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

§ 5 Zamówienie newslettera

 1. Administratorem danych jest ARKomp Systemy Komputerowe Robert Dworczak, ul. Ogrodowa 23a uż 3, 62-800 Kalisz, tel. 62 502 35 45, info@arkomp.pl.
 2. Przetwarzane dane to adres e-mail.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przesłania zamówionej informacji handlowej oraz prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest RODO art. 6 ust. 1 pkt. a) wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych, pkt. f) niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 5. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności i atrakcyjności newsletterów, zwiększenie ilości zamawianych newsletterów.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów, np. podmiotowi administrującemu aplikację wykorzystywaną do wysyłki newsletera.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Subskrybent zapisany do newslettera może z niego zrezygnować klikając przycisk „Anulowanie subskrypcji” u dołu każdej wiadomości z newslettera.
 9. Newsletter wysyłany jest e-mailem.

§ 6 Cookies

 1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies/ciasteczek, czyli informacji zapisywanych na urządzeniach użytkowników.
 2. Użytkownicy, korzystając z serwisów ARKomp, zgadzają się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym.
 3. Każdy użytkownik może zarządzać plikami cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 4. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z cookies, może uniemożliwić ich zapisywanie na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonej usługi, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 5. Informacje o zarządzaniu plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdują się pod poniższymi linkami:

5.1. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

5.2. Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

5.3. Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042

5.4. Firefox  http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

5.5. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

5.6. Android – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

5.7. Safari – http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

5.8. Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

5.9. Blackberry – https://www.blackberry.com/us/en/legal/cookies

6. Nasza witryna korzysta z cookies do logowania użytkowników do konta w portalu zgłoszeniowym. Używane są również dane nt.  aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli te dane pozwalają zidentyfikować tożsamość użytkownika, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z RODO.

7. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.

§ 7 Przysługujące prawa

Użytkownik posiada prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.