Rozwiązania dla Agencji Pracy Tymczasowej
Rozwiązania dla Agencji Pracy Tymczasowej

Jeśli jesteś właścicielem Agencji Pracy Tymczasowej lub Agencji Pośrednictwa Pracy i szukasz wydajnego programu do obsługi pracowników, mamy rozwiązania, które spełnią Twoje oczekiwania. Oferowany przez nas system skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników. Po wprowadzeniu systemu enova wdrożenie do niego pracowników będzie niezwykle proste i przyjemne.

Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy. Pozwala na definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP). System usprawnia zarządzanie personelem. Pozwala planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od pozyskania CV kandydata aż po jego zatrudnienie. Usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

Przewagą naszego systemu jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur w obrębie tych nowelizacji. Program współpracuje z Płatnikiem, do którego można wyeksportować wszelkie wygenerowane deklaracje.

Ponadto, system ten posiada dodatkowy moduł do rozliczania pracowników eksportowych, rozwiązanie dla agencji zajmujących się delegowaniem pracowników do pracy za granicą, tj. pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Składki ZUS za okres oddelegowania podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Funkcje modułu:

  • rozliczanie wynagrodzeń w sytuacji gdy pracownik przebywa cały miesiąc za granicą,
  • rozliczanie wynagrodzeń w przypadku gdy część miesiąca pracownik przebywa w Polsce, a część miesiąca zagranicą,
  • ewidencjonowanie czasu pracy poza granicami kraju,
  • ewidencjonowanie liczby diet mających wpływ przy naliczaniu podstawy składek ZUS i podstawy opodatkowania,
  • tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie PLN, EURO, a także innych.

Benefity:

  • uproszczenie rozliczania wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę,
  • ułatwienie procesu naliczania podstawy składek ZUS oraz opodatkowania pracowników pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania.

Jeśli chcą Państwo poznać nasze rozwiązania dla agencji, zachęcamy do umówienia się na prezentację systemu.