Oferujemy dedykowane kompleksowe rozwiązania dla biur rachunkowych. Oprogramowanie pozwala na obsługę zarówno klientów, którzy prowadzą uproszczona księgowość jak i tych, którzy prowadzą księgowość w oparciu o plan kont. Zachęcamy do wdrożenia enova w Państwa biurze rachunkowym.

enova dla biur rachunkowych – w jaki sposób usprawnia ich działanie?

Programy księgowe dla biur rachunkowych pozwalają na sprawną obsługę setek klientów za pośrednictwem jednego systemu. Mowa tu m.in. o automatyzacji powtarzalnych czynności, jak i możliwości przeprowadzania operacji jednocześnie na wielu bazach. W codziennej pracy biura rachunkowego niezwykle pomocny okazuje się więc system enova dla biur rachunkowych. Korzystając z niego, jego użytkownicy są w stanie szybciej i skuteczniej zarządzać swoimi przedsiębiorstwami, stając się jednocześnie jeszcze bardziej przyjaznymi dla Klientów.

System enova dla biur rachunkowych przyjazny również ich Klientom

enova dla biur rachunkowych to system, który pozwala m.in. przesyłać istotne dane oraz dokumenty pomiędzy biurem a klientami poprzez korzystanie ze specjalnej platformy samoobsługowej,  która służy do elektronicznej komunikacji. Dzięki temu, użytkownicy systemu zyskują możliwość ciągłego i wygodnego dla siebie otrzymywania najważniejszych informacji bez względu na czas i miejsce. enova dla biur rachunkowych to również system wyraźnie usprawniający komunikację pomiędzy nimi a klientami. Wszyscy użytkownicy mają bowiem zapewniony dostęp do m.in. rozliczeń podatkowych i rozrachunków przez 24 godziny na dobę. Nie muszą w celu ich uzyskania kontaktować się nawet telefonicznie czy mailowo, nie wspominając o spotkaniach w siedzibie biura.

Gwarancja bezpiecznego obiegu dokumentów przy użyciu systemu enova dla biur rachunkowych

System enova dla biur rachunkowych gwarantuje swoim użytkownikom nie tylko sprawną komunikację z ich klientami i dostarczanie potrzebnych im dokumentów, ale także bezpieczeństwo na bardzo wysokim poziomie. Nadając dostęp do niego wyłącznie wybranym osobom, zminimalizowaniu ulega przede wszystkim ryzyko wycieku wrażliwych danych, które mogłyby być wykorzystane w nieodpowiedni sposób. Istnieje więc wiele istotnych powodów sprawiających, że enova dla biur rachunkowych jest systemem coraz bardziej popularnym. Wymienione przez nas są natomiast tylko nielicznymi z nich, ponieważ o pozostałych najlepiej jest przekonać się osobiście, korzystając z tego funkcjonalnego i przyjaznego swoim użytkownikom oprogramowania.

Obsługa biura i komunikacja z klientem

Program zapewni kompleksową obsługę wszystkich procesów wewnętrznych w Twoim biurze rachunkowym:

 • zarządzanie wieloma bazami klientów lub – w przypadku klientów używających tego samego systemu – praca na bazie współdzielonej,
 • korzystanie z mechanizmów wspierających przekazywanie i pozyskiwanie danych – w przypadku, gdy Twój klient nie pracuje na współdzielonej bazie (eksporty i importy księgowe),
 • kontrolowanie przepływu dokumentacji wewnątrz biura, zgodnie z ustalonymi procedurami (Workflow i DMS),
 • obsługa procesów marketingowo-sprzedażowych prowadzonych przez biuro, dzięki wbudowanemu systemowi CRM.

Obsługa księgowa klientów

Program księgowy dla biura rachunkowego umożliwia sprawną obsługę setek klientów wewnątrz jednego systemu:

 • automatyzacja powtarzalnych czynności – usprawnienie procesu wprowadzania danych,
 • możliwość przeprowadzania operacji jednocześnie na wielu bazach – generowanie eDeklaracji, JPK_VAT, tworzenie okresów obrachunkowych, generowanie kont i schematów,
 • systemowe wspomaganie w rozpoczynaniu pracy z bazą nowego klienta,
 • zarządzanie obiegiem dokumentacji dzięki funkcjom Workflow i DMS.

Jednolity Plik Kontrolny i Deklaracje VAT

System obsługuje wszystkie czynności związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług i zawsze jest dostosowany do aktualnych przepisów. Zapewnia:

 • łatwe przygotowanie i przesyłanie plików JPK_VAT do bramki Ministerstwa Finansów,
 • możliwość generowania, podpisywania i wysyłania eDeklaracji oraz JPK_VAT jednocześnie w wielu bazach oraz tworzenie rejestru ewidencji na podstawie JPK_VAT pochodzącego z bazy klienta,
 • udostępnianie klientom ewentualnych zmian w strukturze plików JPK – w ramach pakietu aktualizacji,
 • obsługę wszystkich 7 struktur plików (ewidencja VAT, wyciągi bankowe, ewidencja dekretów, zapisy w PKPiR, zapisy w ryczałcie i magazynowe JPK_MAG i JPK_FA) – system zapewnia bezpieczeństwo w przypadku kontroli skarbowej,
 • rozliczanie VAT metodą kasową i memoriałową, a także szczególnych przypadków rozliczania VAT dzięki ewidencji VAT,
 • generowanie oraz wysyłka eDeklaracji dla VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

Program zapewnia obsługę list płac i deklaracji biurom, które oferują pełen zakres usług kadrowo-płacowych. Wszystko w zgodzie z najnowszymi przepisami i trendami:

 • sporządzanie list płac oraz obsługa wszystkich deklaracji podatkowych (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeń ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowych (DRA, RCA, RSA, RZA),
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie nadgodzin, zwolnień chorobowych czy delegacji,
 • eksport deklaracji ZUS do programu Płatnik – wbudowane raporty umożliwiają przygotowanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS,
 • Pulpity dla klientów pozwalające m.in. na zdalne składanie wniosków delegacji czy urlopów. Oferują także dostęp do informacji o wynagrodzeniu bezpośrednio przez pracowników Twojego klienta,
 • przechowywanie danych kontrahentów i ich pracowników w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Pulpit Klienta biura rachunkowego

Nowoczesne zarządzanie biurem rachunkowym. Przesyłaj dane i dokumenty między klientem a biurem rachunkowym i usprawniaj swoją pracę – zyskuj przewagę do pozyskiwania nowych klientów poprzez:

 • indywidualne konto dla klientów biur rachunkowych – dostępne online poprzez komputer lub telefon,
 • możliwość przesyłania dokumentów księgowych i faktur do biura rachunkowego – bezpośrednio poprzez pulpit klienta,
 • dostęp klienta do rozliczeń podatkowych i rozrachunków – bez konieczności kontaktu telefonicznego czy mailowego. Zawsze pod ręką, 24 godziny na dobę.

Moduły wspierające pracę biur rachunkowych:

Ewidencja Środków Pieniężnach – pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności oraz wprowadzić plany przepływów finansowych

Księga Inwentarzowa – pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości

DMS – wspiera i automatyzuje proces obiegu dokumentów w organizacji

Importy i Eksporty Księgowe – eksport i import kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym z odrębnej bazy danych lub innego systemu