Oferujemy dedykowane kompleksowe rozwiązania dla biur rachunkowych. Oprogramowanie pozwala na obsługę zarówno klientów, którzy prowadzą uproszczona księgowość jak i tych, którzy prowadzą księgowość w oparciu o plan kont.

Obsługa biura i komunikacja z klientem

Program zapewni kompleksową obsługę wszystkich procesów wewnętrznych w Twoim biurze rachunkowym:

 • zarządzanie wieloma bazami klientów lub – w przypadku klientów używających tego samego systemu – praca na bazie współdzielonej,
 • korzystanie z mechanizmów wspierających przekazywanie i pozyskiwanie danych – w przypadku, gdy Twój klient nie pracuje na współdzielonej bazie (eksporty i importy księgowe),
 • kontrolowanie przepływu dokumentacji wewnątrz biura, zgodnie z ustalonymi procedurami (Workflow i DMS),
 • obsługa procesów marketingowo-sprzedażowych prowadzonych przez biuro, dzięki wbudowanemu systemowi CRM.

Obsługa księgowa klientów

Program księgowy dla biura rachunkowego umożliwia sprawną obsługę setek klientów wewnątrz jednego systemu:

 • automatyzacja powtarzalnych czynności – usprawnienie procesu wprowadzania danych,
 • możliwość przeprowadzania operacji jednocześnie na wielu bazach – generowanie eDeklaracji, JPK_VAT, tworzenie okresów obrachunkowych, generowanie kont i schematów,
 • systemowe wspomaganie w rozpoczynaniu pracy z bazą nowego klienta,
 • zarządzanie obiegiem dokumentacji dzięki funkcjom Workflow i DMS.

Jednolity Plik Kontrolny i Deklaracje VAT

System obsługuje wszystkie czynności związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług i zawsze jest dostosowany do aktualnych przepisów. Zapewnia:

 • łatwe przygotowanie i przesyłanie plików JPK_VAT do bramki Ministerstwa Finansów,
 • możliwość generowania, podpisywania i wysyłania eDeklaracji i JPK_VAT jednocześnie w wielu bazach oraz tworzenie rejestru ewidencji na podstawie JPK_VAT pochodzącego z bazy klienta,
 • udostępnianie klientom ewentualnych zmian w strukturze plików JPK – w ramach pakietu aktualizacji,
 • obsługę wszystkich 7 struktur plików (ewidencja VAT, wyciągi bankowe, ewidencja dekretów, zapisy w PKPiR, zapisy w ryczałcie i magazynowe JPK_MAG i JPK_FA) – system zapewnia bezpieczeństwo w przypadku kontroli skarbowej,
 • rozliczanie VAT metodą kasową i memoriałową, a także szczególnych przypadków rozliczania VAT dzięki ewidencji VAT,
 • generowanie oraz wysyłka eDeklaracji dla VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

Program zapewnia obsługę list płac i deklaracji biurom, które oferują pełen zakres usług kadrowo-płacowych. Wszystko w zgodzie z najnowszymi przepisami i trendami:

 • sporządzanie list płac oraz obsługa wszystkich deklaracji podatkowych (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeń ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowych (DRA, RCA, RSA, RZA),
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie nadgodzin, zwolnień chorobowych czy delegacji,
 • eksport deklaracji ZUS do programu Płatnik – wbudowane raporty umożliwiają przygotowanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS,
 • Pulpity dla klientów pozwalające m.in. na zdalne składanie wniosków delegacji czy urlopów. Oferują także dostęp do informacji o wynagrodzeniu bezpośrednio przez pracowników Twojego klienta,
 • przechowywanie danych kontrahentów i ich pracowników w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Pulpit Klienta biura rachunkowego

Nowoczesne zarządzanie biurem rachunkowym. Przesyłaj dane i dokumenty między klientem a biurem rachunkowym i usprawniaj swoją pracę – zyskuj przewagę do pozyskiwania nowych klientów poprzez:

 • indywidualne konto dla klientów biur rachunkowych – dostępne online poprzez komputer lub telefon,
 • możliwość przesyłania dokumentów księgowych i faktur do biura rachunkowego – bezpośrednio poprzez pulpit klienta,
 • dostęp klienta do rozliczeń podatkowych i rozrachunków – bez konieczności kontaktu telefonicznego czy mailowego. Zawsze pod ręką, 24 godziny na dobę.

Moduły wspierające pracę biur rachunkowych:

Ewidencja Środków Pieniężnach – pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności oraz wprowadzić plany przepływów finansowych

Księga Inwentarzowa – pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości

DMS – wspiera i automatyzuje proces obiegu dokumentów w organizacji

Importy i Eksporty Księgowe – eksport i import kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym z odrębnej bazy danych lub innego systemu