Rozwiązania dla jednostek budżetowych i CUW
Rozwiązania dla jednostek budżetowych i CUW

Posiadamy w ofercie rozwiązania dla instytucji publicznych, które uwzględniają specyfikę pracy w takich organizacjach oraz indywidualne potrzeby wynikające z przepisów prawa. Szeroki zakres funkcji i konfiguracji pozwala na kompleksową obsługę działalności jednostek budżetowych i CUW.

Centrum usług wspólnych

Od stycznia 2016 roku, po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, samorządy mogą tworzyć tzw. centra usług wspólnych, czyli jednostki organizacyjne, które mają na celu obsługę innych jednostek sektora publicznego na danym obszarze (gmina, powiat). Obsługa ta odbywa się w zakresie księgowości, kadr i płac, informatyki, a także zarządzania majątkiem i zamówieniami. Jej celem jest zapewnienie oszczędności w wydatkach organizacyjno-administracyjnych. Oferowany przez nas system dostosowuje się do potrzeb takiej działalności, dzięki integracji poszczególnych modułów, która zwiększa wydajność wykonywanych zadań. Program zapewnia wszechstronną obsługę we wspomnianych obszarach, a także usprawnia komunikację i wymianę informacji pomiędzy centrum a obsługiwaną instytucją.

Zgodność z przepisami

System jest stworzony w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz dyrektywy Unii Europejskiej. Umożliwia prowadzenie księgowości według klasyfikacji budżetowej lub zadaniowej, wymaganej w ewidencji księgowej podmiotów finansujących swoją działalność ze środków budżetu państwa. Ewidencja zadań odbywa się w oparciu o klasyfikację: rodzajową, zadaniową lub mieszaną. Oprogramowanie umożliwia automatyzację obsługi planu kont, kontrolę strony wydatkowej i dochodowej budżetu. Zgromadzone w systemie informacje stanowią podstawę tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Program sprawdza się również w zarządzaniu kadrami i płacami, które, w przypadku sektora publicznego, mogą zmagać się ze złożoną, kilkutysięczną strukturą. Narzędzia do samoobsługi pracowniczej umożliwiają zdalny kontakt z działem kadrowym i podjęcie takich czynności jak złożenie wniosku urlopowego czy sprawdzenie limitów urlopowych. Mobilność systemu optymalizuje pracę działu kadrowego.

Zarządzanie budżetem

Dodatkowym rozwiązaniem jest możliwość zarządzania budżetem – planowanie oraz realizacja projektu za pośrednictwem jednego narzędzia, które umożliwia m.in. tworzenie budżetu dla projektu, planowanie kosztów i przychodów oraz kontrolowanie stopnia realizacji projektu. Zapewnia przejrzysty obraz sytuacji dotyczących prac i kosztów instytucji.

System sprawdzi się w:

– organach administracji rządowej,

– organach administracji samorządowej,

– centrach usług wspólnych (CUW),

– jednostkach sektora publicznego,

– samodzielnych zakładach budżetowych,

– uczelniach wyższych,

– szpitalach i ośrodkach zdrowia,

– instytucjach kultury.

Rozwiązania dla jednostek budżetowych i CUW
Rozwiązania dla jednostek budżetowych i CUW