Wdrażanie systemów ERP

Naszym podstawowym kierunkiem działalności jest wdrażanie systemów ERP – oprogramowania najnowszej generacji przeznaczonego do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Na implementację systemu ERP składają się: analiza przedwdrożeniowa, prace szkoleniowe i wdrożeniowe oraz integracja z zewnętrznymi systemami. Przystąpienie do prac poprzedzamy analizą przedwdrożeniową, która pozwala określić bieżącą sytuację i sformułować wymagania biznesowe firmy. Umożliwia ona zaprojektowanie optymalnych zmian i procesów docelowych w zakresie konfiguracji, definicji i dostosowań oprogramowania ERP. Zapewnia także efekt końcowy identyczny z oczekiwaniami klienta. Po analizie następuje etap wdrożenia, polegający na konfiguracji i parametryzacji systemu, szkoleniu użytkowników oraz zasileniu systemu danymi.