Firma Veeam® dostrzega nowe wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa na całym świecie, chcące realizować koncepcję Always-On Enterprise™, czyli prowadzić działalność w trybie 24.7.365. W odpowiedzi na tę sytuację stworzono nowy segment rynku — Availability for the Always-On Enterprise™. Pomaga to przedsiębiorstwom w osiągnięciu docelowego czasu i punktu odzyskiwania  na poziomie poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Pakiet Veeam Availability Suite™, zawierający rozwiązanie Veeam Backup & Replication™, dzięki wykorzystaniu technologii z zakresu wirtualizacji, pamięci masowej i chmury, stosowanych w nowoczesnych centrach danych, pomaga przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas, ograniczyć ryzyko oraz radykalnie obniżyć nakłady kapitałowe i koszty operacyjne, jednocześnie wspierając klientów w realizacji obecnych i przyszłych celów biznesowych.

Pakiet Veeam® Availability Suite™ łączy, czołowe w branży, funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication™. Gwarantuje także zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE™. Availability Suite ułatwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™, pomagając przedsiębiorstwom w osiągnięciu założonych poziomów usług. Umożliwia przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. W rezultacie pakiet zapewnia niezawodną ochronę środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Ponadto zapewnia sprawne zarządzanie nimi dzięki pięciu kluczowym cechom. Są to: szybkie odzyskiwanie, unikanie utraty danych, pewność ochrony, wykorzystanie potencjału danych i pełny wgląd w środowisko.