Rozwiązania dla budownictwa i nieruchomości
Rozwiązania dla budownictwa i nieruchomości

Zarządzaj nieruchomościami z enova365

Twoja firma posiada nieruchomości? Szukasz rozwiązania, które nie tylko zarządza Twoimi gruntami i budynkami, ale także umożliwia ich rozliczanie w ramach innych usług firmy?

Nieruchomości - wygodne zarządzanie z enova365

enova365 oferuje opcje automatyzujące i upraszczające procesy związane z zarządzaniem nieruchomościami. Moduł „Nieruchomości” enova365 poprawia ergonomię pracy i dostarcza informacji analitycznych na temat grup środków trwałych, takich jak grunty, budynki i budowle.

Moduł „Nieruchomości” enova365 zawiera następujące funkcjonalności:

– pełna informacja o nieruchomościach,

– zarządzanie pomiarami, przeglądami i remontami,

– rozliczanie najmu w trzech krokach,

– integracja z innymi modułami enova365.

enova365 oferuje:

– zarządzanie bazami dla różnych typów posiadanych nieruchomości, w tym budynków, budowli, obiektów tymczasowych i gruntów (działek),

– wsparcie dla wszystkich procesów biznesowych realizowanych w sektorze nieruchomości, od umów z najemcami i wykonawcami po remonty,

– integracja zarządzania nieruchomościami z innymi funkcjami firmy, takimi jak finanse, fakturowanie,

– przestrzeganie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji, w tym kontroli technicznych, przeglądów, atestów i ubezpieczeń.

Ponadto, program zapewnia obsługę wewnętrznych procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz prowadzonych budów. Mechanizm tworzenia budżetu pozwala planować oraz na bieżąco kontrolować koszty (według miejsca ich powstawania). Pozwala również na wykonanie budżetu dla konkretnych realizacji w oparciu o indywidualnie zdefiniowane podzielniki kosztów. Program umożliwia generowanie faktur cyklicznych w oparciu o zewidencjonowane umowy o świadczenie usług. Dedykowana funkcja pozwala rozliczać wynagrodzenia pracowników w podziale na ich czas pracy przy danym projekcie. Istnieje także możliwość rozliczania zużycia mediów oraz naliczania czynszów.