Zabezpieczenie sieci w firmie

Zajmujemy się projektowaniem i budową sieci komputerowych, opartych na okablowaniu strukturalnym, przeznaczonych dla urządzeń informatycznych, telekomunikacyjnych i multimedialnych. Korzystamy z komponentów firm Reichle & De-Massari, Daetwyler oraz Legrand. Tworzymy sieci miedziane i światłowodowe. Każdą sieć strukturalną traktujemy indywidualnie i dopasowujemy do infrastruktury klienta. Udzielamy wsparcia w wyborze aktywnych urządzeń sieci, takich jak przełączniki czy urządzenia dostępowe. Każdy projekt poprzedza szczegółowa analiza obiektu, rozmieszczenia pomieszczeń biurowych i technicznych, a także omówienie założeń funkcjonalnych.

W trakcie eksploatacji zapewniamy nadzór nad całością sieci

Współpraca z ARKomp sprawia, że nasi Klienci mogą czuć się bezpieczniej w czasie wykorzystywania dedykowanych im rozwiązań teleinformatycznych. Wykonane przez nas zabezpieczenie sieci w firmie dostosowujemy do wymagań użytkowników, stosując polityki bezpieczeństwa, dzięki którym będzie ona zawsze odpowiednio chroniona przed cyberatakami. Polecamy skorzystanie z naszych usług tym wszystkim, którym zależy na bezpieczeństwie w firmie. Zawsze dostosowujemy je z uwzględnieniem oczekiwań właścicieli firm, którzy decydują się zaufać naszemu doświadczeniu, umiejętnościom informatycznym i rozwiązaniom, które regularnie wcielamy w życie.  

Na czym polega tworzone przez nas zabezpieczenie sieci w firmie?

Aby zabezpieczenie sieci przyniosło oczekiwane rezultaty, wykonujemy szereg czynności. Wśród nich wymienić należy m.in. dokonywanie inwentaryzacji zarówno autoryzowanych, jak i nieautoryzowanych urządzeń działających w firmie. W ten sposób zmniejszamy ryzyko znalezienia przez hakerów systemu nieobjętego odpowiednią ochroną. Pod tym samym kątem analizujemy również stosowane aplikacje. Zabezpieczenia sieciowe, które wdrażamy, polegają również na konfiguracji urządzeń działających w firmie oraz zainstalowanego na nich oprogramowania. Nie zapominamy przy tym zadbać o ochronę urządzeń sieciowych typu routery czy przełączniki. Pamiętamy także o wykrywaniu podatności poprzez stosowanie przeznaczonych do tego skanerów i możliwie jak najszybsze usuwanie ich, aby nie zostały one zauważone i wykorzystane przez hakerów chcących złamać zabezpieczenia sieciowe. Instalujemy najnowsze wersje oprogramowania.

Zabezpieczenie sieci w firmie z uwzględnieniem potrzeb Klienta

Zabezpieczenie sieci w firmie, którym się zajmujemy, dotyczy zarówno jej przewodowej, jak i bezprzewodowej wersji. W tym celu dokonujemy ich segmentacji, co pozwala nam podzielić ruch sieciowy na różne klasyfikacje, a tym samym łatwiej nad nim zapanować. Prawa dostępu do sieci i zakres ustalamy indywidualnie dla każdego użytkownika, by w ten sposób zmniejszyć ryzyko dostania się do niej nieuprawnionych osób. Dbając o należyte zabezpieczenie sieci, staramy się zarazem, by jej bezpieczne działanie było dostosowane względem potrzeb Klienta i pozwalało wykonywać wszystkie niezbędne w danym miejscu czynności. Na każdym etapie jej tworzenia i sprawowania nad nią opieki informujemy o podejmowaniu dalszych kroków i podpowiadamy, w jaki sposób może zostać jeszcze bardziej usprawniona, by zyskać na jakości pod względem bezpieczeństwa