Rozwiązania dla logistyki

Nasz system posiada rozwiązanie dla firm, które świadczą usługi transportowe oraz spedycyjne – program dla logistyki. Dla każdego transportu można wygenerować zbiorczą specyfikację transportową. Jest to wydruk spedycyjny, który podsumowuje towary z kilku dokumentów WZ przekazanych kierowcy oraz wagę brutto załadunku. Na dokumencie można wskazać konkretnego kierowcę oraz numer rejestracyjny pojazdu. Program dla logistyki umożliwia także prowadzenie ewidencji pojazdów, definiowanie oraz rozliczanie tras. Pozwala również na kompleksową ewidencję historii napraw oraz przeglądów technicznych. Program posiada opcję powiadamiania mailem lub SMS o zbliżającym się terminie przeglądu. System współpracuje z oprogramowaniem 4trans (dawniej Tachoscan), przez co ewidencja czasu pracy kierowców jest w pełni zautomatyzowana. Na kartotece pracownika/kierowcy istnieje możliwość szczegółowej ewidencji zaświadczeń lekarskich, posiadanych uprawnień oraz odbytych kursów wraz z opcją podpięcia dokumentów lub skanów dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia.

Panel systemu enova365