Nowa wersja 15.4.1 enova365 ERP

Szanowni Państwo, pojawiła się nowa wersja oprogramowania enova365 ERP numer 15.4.1. Wiąże się ze zmianami wynikającymi z przepisów. Wersja 15.4.1 przede wszystkim zawiera nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami. Dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mogliśmy stosować do 1 kwietnia 2019 r. Według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje, w praktyce deklarację…

Czytaj więcej...

Zakończenie wsparcia dla Microsoft SQL Server 2008 i 2008 R2

Informujemy, że od dnia 9 lipca 2019 roku firma Microsoft przestanie wspierać serwer baz danych SQL Server 2008 i 2008 R2. Oznacza to, że użytkownicy nie będą otrzymywać pomocy technicznej oraz aktualizacji dla tego serwera. Ujawnione po tym terminie błędy serwera nie będą już usuwane. Mogą mieć one wpływ na stabilność działania systemu i poprawność…

Czytaj więcej...
System inforatyczny który wyprzedza zmiany

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Szanowni Państwo, 1 października 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o rachunkowości. Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek sporządzania sprawozdań w formie elektronicznej (w postaci pliku xml.), a także opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Nowemu obowiązkowi podlegają: Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych…

Czytaj więcej...
System inforatyczny który wyprzedza zmiany

Elektroniczne faktury dla zamówień publicznych

Szanowni Państwo, Zgodnie z rozporządzeniem 2014/55/UE oraz polską ustawą o elektronicznym fakturowaniu z 9 listopada 2018 roku, wszystkie instytucje publiczne stosujące się do ustawy Prawo zamówień publicznych będą zobowiązane do korzystania z Platformy Elektronicznych Faktur (PEF), celem odbioru od wykonawców faktur w formie elektronicznej. Przepisy rozporządzenia oraz ustawy stosuje się do przesyłania elektronicznych faktur między…

Czytaj więcej...