Aktualizacja wartości odsetek na dzień 4.11.2021r w związku z podwyższeniem stóp % NBP

Szanowni Państwo, Zgodnie z Informacją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 listopada 2021 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 1,25%. Uchwała RPP weszła w życie 4 listopada 2021 r. W związku z powyższym zmianie ulega wysokość następujących odsetek: Odsetki ustawowe – 4,75% Odsetki…

Czytaj więcej...

Zmiana decyzji RPP w sprawie podwyższenia stopy referencyjnej NBP

Szanowni Państwo, Zgodnie z Informacją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 października 2021 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. Uchwała RPP weszła w życie 7 października 2021 r. W związku z powyższym zmianie ulega wysokość następujących odsetek: Odsetki ustawowe – 4,0% Odsetki ustawowe za opóźnienie – 6,0% Odsetki maksymalne –…

Czytaj więcej...