enova365 nowa wersja

Nowa wersja 2106.0.0 enova365 ERP

Szanowni Państwo, została opublikowana nowa wersja enova365 numer 2106.0.0. Jest to duża wersja rozwojowa, w której udostępnione zostały nowości funkcjonalne w modułach Business Intelligence, CRM, Handel, Księgowość, Worfklow/DMS, Praca Zdalna oraz zmiany ogólnosystemowe.   Najważniejsze zmiany w wersji 2106.0.0:   Business Intelligence: W obszarze analitycznym Handel został dodany szereg modeli danych, dotyczących nowego modułu produkcji.…

Czytaj więcej...
enova365 nowa wersja

Nowa wersja 2104.3.8 enova365 ERP

Szanowni Państwo, została opublikowana nowa wersja enova365 numer 2104.3.8. Wersja dotyczy użytkowników, którzy posiadają moduły Księga Handlowa, lub Księga Podatkowa, czy też Ewidencję Ryczałtową, o ile dany podmiot rozlicza VAT. W wersji udostępniono zmiany w obrębie pliku JPK_V7 zgodnie z uchwalonymi przepisami: W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2021 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy…

Czytaj więcej...
enova365 nowa wersja

Zmiany w JPK_V7 od 1 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem w dniu 30 czerwca 2021 r. przepisów wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od…

Czytaj więcej...
enova365 nowa wersja

Nowa wersja 2104.2.7 enova365 ERP

Szanowni Państwo, została opublikowana nowa wersja enova365 numer 2104.2.7. W wersji udostępniono funkcjonalności związane ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tj. Pakiet VAT e-commerce, wchodzący w życie od 1 lipca 2021 roku. Zmiany dotyczą użytkowników, którzy posiadają moduł Handel oraz moduły Księgowe, a co najważniejsze prowadzą działalność związaną z handlem transgranicznym.   W ramach funkcjonalności związanych…

Czytaj więcej...