Krajowy System e-Faktur – obowiązki i korzyści

KSeF czyli Krajowy System e-Faktur to centralna baza faktur elektronicznych, czyli teleinformatyczna forma gromadzenia, przechowywania, przesyłania oraz analizy i kontroli tzw. faktur ustrukturyzowanych.   OBOWIĄZKI Wystawca W celu wysłania i pobrania faktury elektronicznej przedsiębiorca musi: założyć konto na platformie KSeF, zadeklarować listę osób uprawnionych do wysyłania i odbierania faktur, wystawić fakturę dla odbiorcy, wygenerować plik…

Czytaj więcej...

enova365 gotowa na KSeF

Od lipca 2024 roku przystąpienie do KSeF będzie obowiązkowe, dlatego warto wcześniej się na ten obowiązek przygotować. Do tego potrzebny jest czas – na analizę procesu generowania faktur i wprowadzenie procedur, które zagwarantują poprawność tego procesu i prawidłowe rozliczanie z kontrahentami. Wcześniejsze wdrożenie pozwoli na dokładne przetestowanie rozwiązań. System KSeF działa podobnie jak elektroniczna wymiana danych…

Czytaj więcej...

Krajowy System e-Faktur z enova365

KSeF czyli Krajowy System e-Faktur to centralna baza faktur elektronicznych, czyli teleinformatyczna forma gromadzenia, przechowywania, przesyłania oraz analizy i kontroli tzw. faktur ustrukturyzowanych. Od stycznia 2022 r. do czerwca 2024 r. przystąpienie do KSeF jest dobrowolne. 1 lipca 2024 r. stanie się obowiązkiem dla większości firm. Tylko podatnicy zwolnieni podmiotowo i wykonujący wyłącznie czynności zwolnione…

Czytaj więcej...