Aktualizacja wartości odsetek na dzień 4.11.2021r w związku z podwyższeniem stóp % NBP

Szanowni Państwo, Zgodnie z Informacją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 listopada 2021 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 1,25%. Uchwała RPP weszła w życie 4 listopada 2021 r. W związku z powyższym zmianie ulega wysokość następujących odsetek: Odsetki ustawowe – 4,75% Odsetki…

Czytaj więcej...

Zmiana decyzji RPP w sprawie podwyższenia stopy referencyjnej NBP

Szanowni Państwo, Zgodnie z Informacją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 października 2021 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. Uchwała RPP weszła w życie 7 października 2021 r. W związku z powyższym zmianie ulega wysokość następujących odsetek: Odsetki ustawowe – 4,0% Odsetki ustawowe za opóźnienie – 6,0% Odsetki maksymalne –…

Czytaj więcej...
enova365 nowa wersja

Nowa wersja 2106.0.0 enova365 ERP

Szanowni Państwo, została opublikowana nowa wersja enova365 numer 2106.0.0. Jest to duża wersja rozwojowa, w której udostępnione zostały nowości funkcjonalne w modułach Business Intelligence, CRM, Handel, Księgowość, Worfklow/DMS, Praca Zdalna oraz zmiany ogólnosystemowe.   Najważniejsze zmiany w wersji 2106.0.0:   Business Intelligence: W obszarze analitycznym Handel został dodany szereg modeli danych, dotyczących nowego modułu produkcji.…

Czytaj więcej...
enova365 nowa wersja

Zmiany w JPK_V7 od 1 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem w dniu 30 czerwca 2021 r. przepisów wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od…

Czytaj więcej...