enova365 nowa wersja

Zmiany w JPK_V7 od 1 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem w dniu 30 czerwca 2021 r. przepisów wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od…

Czytaj więcej...
enova365 nowa wersja

Nowa wersja 2104.2.7 enova365 ERP

Szanowni Państwo, została opublikowana nowa wersja enova365 numer 2104.2.7. W wersji udostępniono funkcjonalności związane ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tj. Pakiet VAT e-commerce, wchodzący w życie od 1 lipca 2021 roku. Zmiany dotyczą użytkowników, którzy posiadają moduł Handel oraz moduły Księgowe, a co najważniejsze prowadzą działalność związaną z handlem transgranicznym.   W ramach funkcjonalności związanych…

Czytaj więcej...
enova365 nowa wersja

Nowa wersja 2104.1.3 enova365 ERP

Szanowni Państwo, została opublikowana nowa wersja enova365 numer 2104.1.3. W wersji udostępniono kolejną transzę zmian w przepisach, obowiązujących w 2021 roku. Najważniejsze zmiany w wersji 2104.1.3: Kadry Płace: Zaktualizowano deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 roku. Na deklaracjach ZUS ZUA oraz ZUS ZZA będzie wykazywany kod wykonywanego…

Czytaj więcej...