Rozwiązania dla budownictwa i nieruchomości
Rozwiązania dla budownictwa i nieruchomości

Program dla budownictwa i nieruchomości zapewnia obsługę wewnętrznych procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz prowadzonych budów. Mechanizm tworzenia budżetu pozwala planować oraz na bieżąco kontrolować koszty (według miejsca ich powstawania). Pozwala również na wykonanie budżetu dla konkretnych realizacji w oparciu o indywidualnie zdefiniowane podzielniki kosztów. Program umożliwia generowanie faktur cyklicznych w oparciu o zewidencjonowane umowy o świadczenie usług. Dedykowana funkcja pozwala rozliczać wynagrodzenia pracowników w podziale na ich czas pracy przy danym projekcie. Istnieje możliwość rozliczania zużycia mediów oraz naliczania czynszów.